DITEC LACKKONSERVERING & LACKSKYDD

Lackens primära funktion är att skydda den underliggande plåten från korrosion. Dessutom ger lacken bilen dess visuella lyskraft. Lacken utsätts dagligen för påverkan från solen, trafiken, nederbörd, mekaniskt slitage m.m. som gör att ytan mattas och smutsen lättare får fäste. Detta ökar risken för rostangrepp och ger bilen ett tråkigt utseende. För att förhindra detta bör man regelbundet vaxa bilen eller lägga på ett lackskydd som skyddar lacken under lång tid.lackskada

Ditec lackkonservering
Har du en ny bil eller en bil med bra lack är Ditec lackkonservering det bästa skyddet du kan få. Ditec konserverar lacken under många år, vilket innebär att bilen inte behöver poleras eller vaxas samtidigt som den har ett bra skydd En behandlad lack har högre motståndskraft
mot yttre påverkan. Får du salt eller tjärstänk på bilen kan den avfettas utan risk att behandlingen försvinner. Ditec innehåller inga silikoner, så en eventuell omlackering kan göras utan problem. Konserveringen gör att bilen blir lätt att tvätta och hålla ren.
6-års systemgaranti
På bilar som vid behandlingstillfälllet är under 12 månader gamla lämnar vi
en 6-års systemgaranti. Garantin innebär att lackens glans efter 6 år ska vara
minst lika hög som vid behandlingstillfället. Även om konserveringen håller
längre rekommenderar vi en underhållsbehandling var 18:e månad. Detta för
att avlägsna ytliga repor och beläggningar som fastnat på lacken. Topskiktet
på behandlingen förnyas så att de smutsavvisande egenskaperna förstärks.

Vad gör vi?
En Ditecbehandling är en process i flera steg. Hela behandlingen tar ca.
sex timmar att utföra vilket oftast innebär att vi behöver bilen i två dagar. I
förstoring ser man att lacken inte är slät utan består av otaliga små porer där
smuts och föroreningar kan få fäste.Hur gör vi ?
1. Polering - Efter att lacken tvättats och avfettats, poleras den för att få optimal glans
och för att ta bort ytliga repor. Även helt nya bilar finpoleras för att höja glansnivån.
2. Djuprengöring - Efter poleringen djuprengörs lacken för att ta bort föroreningar som
finns i lackens porer. En noggrann rengöring är grunden till ett hållbart skydd.
3. Aktivering - När lacken är 100% ren mättas den med en aktivator. Denna förbereder
för det sista steget, härdaren.
4. Försegling - Till sist läggs härdaren på. Förseglingen härdar över natten och kommer
att fortsätta härda de närmsta två veckorna. Lacken har nu fått en för ögat osynlig
armering som ökar skyddet mot yttre påverkan.
Zirconite Lackskydd
Zirkonite lackskydd är lämpligt för dig som har en äldre bil eller sköter mycket
av din bilvård själv. Efter utförd grundbehandling tvättar du bilen med ett specialschampo för att förlänga hållbarheten. En gång i månaden ska en konservator tillsättas tvättvattnet för att bygga på lackskyddet. Sköter man sin Zirconitebehandlade bil enligt anvisningarna har man ett bra skydd som har en avsevärt längre hållbarhet än vad vanligt vax har.