BUCKLOR

Riktning av bucklor
Mindre bucklor efter dörruppslag och liknande kan vi laga med hjälp av PDR,
dvs utan att lackera om. Med specialverktyg går vi in bakom plåten och
masserar ut bucklan. 90% av alla bucklor går att laga på detta sätt.
Med våra specialverktyg kommer vi oftast åt bucklan utan demontering.
Detta gör att lagningen blir billig och går snabbt. Riskerna vid omlackering är
många, bl.a då det gäller nyansskillnader. Dessvärre får man oftast en sämre
lackkvalitet jämfört med fabrikslackeringen. Tekniken är dessutom
100% miljövänlig. Kontakta oss så ger vi dig ett prisförslag!