GLASTEC

Glastec är ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelarna är att rutorna blir
mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm, vilket medför
bättre sikt.

Obehandlat glas
Reflexer - Vid mörkerkörning minskar reflexerna. Studier i USA har visat
att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25% om rutan är behandlad
med Glastec.

Obehandlat glas 2
Lång hållbarhet - Skyddet ska inte förväxlas med liknande produkter på
marknaden. Glastec förenar sig med glaset och har därför en mycket lång
hållbarhet.

Enkel rengöring - Rutan blir efter behandling tätare vilket gör att is, smuts
och insekter m.m. inte får fäste på glaset som därför blir lätt att rengöra.
Regndropparna glider också av rutan vid körning i högre hastigheter.
Det gör att vindrutetorkarna inte behöver användas lika ofta.